76. Човекът

1.

Не премина ли човекът през период от време, когато той бенещо
неназовано?

2.

Сътворихме Ние човека от частица сперма с примеси, за даго
изпитаме, и го сторихме чуващ, зрящ.

3.

Ние му показахме пътя – или признателен, илинеблагодарник.

4.

Приготвихме Ние за неверниците вериги, окови и пламъци.

5.

Праведниците пият от чаши с добавено питие от Камфор –

6.

извор, от който пият рабите на Аллах – пускат го в обилиеда
бликва.

7.

Те изпълняват обета и се страхуват от Деня, злото накойто се
разпростира.

8.

И дават храна – въпреки че и те я обичат – на нуждаещ сеи на
сирак, и на пленник:

9.

“Храним ви в името на Аллах. Не искаме от вас нитоотплата,
нито признателност.

10.

Страхуваме се от [мъчението на] Нашия Господ в Денясвъсен,
зловещ.”

11.

Но Аллах ще ги предпази от злото на този Ден, и ще имдари
сияние и щастие.

12.

И ще ги възнагради – защото бяха търпеливи – с Градина ис
коприна,

13.

облегнати там на престоли. Не ще виждат там ни зной, ни
мраз.

14.

Близо над тях ще са нейните сенки и ще са сведениплодовете є
ниско.

15.

Ще бъдат обслужвани със съдове от сребро и с кристалничаши

16.

от сребърен кристал. Ще им се отмерва с мярка.
(Тълкувателите посочват, че изобразяването на райските съдове
като направени от сребро и кристал е сравнение с цел донякъде да
се оприличи непознатото чрез познато. Абдуллах ибн Аббас
например е казал: “Между райските и земните блага има прилика
само в названията.”)

17.

И ще им се дава там да пият от питие, смесено сджинджифил,

18.

от извор там, наречен Салсабил,

19.

и ще ги обикалят вечномлади юноши – когато ги видиш, щеги
помислиш за разпръснати бисери.

20.

Където и да погледнеш там, ще видиш блаженство и огромно
владение.

21.

Ще бъдат облечени в зелени одежди от коприна и брокат, ище
носят украшения – гривни от сребро, и ще им дава техният Господ
да пият от чиста напитка.

22.

“Това е награда за вас. Вашето старание заслужипризнание.”

23.

Ние ти низпослахме Корана постепенно.

24.

Затова и ти [о, Мухаммад] бъди търпелив към повелята натвоя
Господ, и не се покорявай на никой грешник от тях, или на
неверник!

25.

И споменавай името на своя Господ и сутрин, и вечер,

26.

и в част от нощта Му се покланяй, и дълго нощем Гопрославяй!

27.

Тези обичат преходността и нехаят за тежкия Ден пред тях.

28.

Ние ги сътворихме и укрепихме телата им, а ако пожелаем,
напълно ще ги заменим с подобни на тях.

29.

Това е поучение. Който желае, поема пътя към своя Господ.

30.

Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллахе
всезнаещ, премъдър.

31.

Той въвежда когото пожелае в Своята милост, а за
угнетителите е приготвил болезнено мъчение.