71. Нух

1.

Ние изпратихме Нух при неговия народ: “Предупреди народаси,
докато не го е сполетяло болезнено мъчение!”

2.

Рече: “О, народе мой, аз съм явен предупредител за вас.

3.

Служете на Аллах и се бойте от Него, и ми се покорете!

4.

Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви даде отсрочказа
определено време. Срокът на Аллах, когато дойде, не ще бъде
забавен, ако знаете.”

5.

Рече: “Господи мой, зовях народа си нощем и денем,

6.

но зовът ми само увеличи тяхното бягство.

7.

И всякога, щом ги зовях, за да ги опростиш, запушваха спръсти
ушите си и се загръщаха в дрехите си, и упорстваха, и все повече се
възгордяваха.

8.

После ги зовях открито,

9.

после им прогласявах явно и им шепнех тайно.

10.

И казвах: “Молете вашия Господ за опрощение – Той е
многоопрощаващ, –

11.

за да ви праща обилен дъжд от небето,

12.

и да ви подкрепя с имоти и синове, и да сторва за васградини, и
да сторва за вас реки.

13.

Какво ви е, защо не зачитате величието на Аллах?

14.

Сътвори ви Той на етапи.
(Всевишният Аллах сътворява материята, от нея – спермата,
оплодената яйцеклетка, плода, който расте в майчината утроба и
така човек се появява на белия свят, преминава през различните
периоди на своя живот, за да стигне до смъртта. Същото се отнася
и за етапите на духовното израстване. Това сътворяване на етапи е
доказателство за величието на Аллах.)

15.

Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?

16.

И стори Той там от луната сияние, и стори от слънцето
светилник.

17.

И ви създаде [от пръст] от земята да израснете.

18.

После ще ви върне в нея и отново ще ви извади [в Съднияден].

19.

Аллах стори за вас от земята постеля,

20.

за да ходите там по широки пътища.”

21.

Рече Нух: “Господи мой, те ми се възпротивиха ипоследваха
онези, чиито имоти и деца само увеличиха тяхната загуба.

22.

И лукавстваха те с огромно лукавство.

23.

И казваха: “Никога не изоставяйте своите божества, не
изоставяйте нито Уад, нито Суаа, нито Ягус и Яук, и Наср!”

24.

И вече заблудиха те мнозина. И надбавяй на угнетителитесамо
заблуда!”
(Нух възжелал това, след като категорично му било разкрито с
откровение, че по правия път не ще тръгнат други освен вече
повярвалите.)

25.

Заради своите грехове те бяха издавени и въведени вОгъня, и не
намериха за себе си други помощници вместо Аллах.

26.

И рече Нух: “Господи мой, не оставяй по земята нито един
неверник!

27.

Оставиш ли ги, те ще заблудят Твоите раби и ще родят само
нечестивци, неблагодарници.

28.

Господи мой, опрости на мен и на родителите ми, и навсеки вярващ,
който влезе в моя дом, и на вярващите мъже, и на вярващите жени, и
надбавяй на угнетителите само гибел!”