70. Небесните стъпала

1.

Един човек попита за неизбежното мъчение.

2.

Никой не ще го отблъсне от неверниците.

3.

То е от Аллах, Владетеля на небесните стъпала.

4.

Ще се въздигнат към Него ангелите и Духът [Джибрил] вДен,
колкото петдесет хиляди години,

5.

затова търпи с добро търпение [о, Мухаммад]!

6.

Те го виждат далечен.

7.

А Ние го виждаме близък.

8.

В този Ден небето ще е като разтопена мед

9.

и планините ще са като вълна,

10.

и не ще пита приятел за приятеля,

11.

въпреки че ще се виждат. Престъпникът ще желае, да би се
откупил от мъчението в този Ден с децата си

12.

и съпругата си, и брат си,

13.

и рода си, който го подслонява,

14.

и всички, които са на земята, само за да се спаси.

15.

Ала не! Това е лумнал Огън,

16.

смъкващ кожата,

17.

зове той всеки, който обръща гръб на вярата и се отвръща,

18.

и трупа, и не раздава.

19.

Човекът бе създаден колеблив –

20.

щом го настигне злото – страхлив,

21.

а щом го настигне доброто – скъперник,

22.

освен отслужващите молитвата,

23.

които в своята молитва са постоянни

24.

и в чиито имоти е заделен дял

25.

за просяка и бедняка,
(В тези знамения става дума за задължителната милостиня закат,
от която се възползват и други групи хора освен тук споменатите.)

26.

и които смятат за истина Съдния ден,

27.

и които се страхуват от мъчението на своя Господ –

28.

мъчението на техния Господ не е безопасно,-

29.

и които целомъдрието си пазят,
(Пазят се от извънбрачни връзки.)

30.

освен за техните съпруги или за владените от технитедесници.
Те не ще бъдат упреквани.

31.

А които се стремят към друго освен това – тези са
престъпващите.

32.

И които повереното на тях, и техния обет съблюдават,

33.

и които в своите свидетелства са правдиви,

34.

и които молитвите си усърдно отслужват,

35.

те ще бъдат на почит в Градините.

36.

Какво им е на неверниците, втренчили в теб погледи

37.

отдясно и отляво на тълпи?

38.

Нима всеки от тях копнее да влезе в Градината на
блаженството?
(Като прииждали на групи, съдружаващите се смесвали с
множеството, заобиколило Пророка. Слушали неговото слово и се
подигравали: “Ако те, както казва Мухаммад, влязат в Рая, ние,
разбира се, ще влезем преди тях.”)

39.

Ала не! Сътворихме ги от онова, което знаят.

40.

И не! Кълна се в Господа на изгревите и на залезите, Ниесме
способни

41.

да ги заменим с по-добри от тях. И не ще бъдем възпрени.

42.

Остави ги да тънат и да се забавляват, додето срещнатсвоя
Ден, който им е обещан!

43.

Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш се
устремяват към идолите,

44.

със сведен поглед, покрити с унижение. Това е Денят,който им
е обещан.