69. Неизбежното

1.

Неизбежното!

2.

Какво е Неизбежното?

3.

И откъде да знаеш ти какво е Неизбежното?
(Поначало красноречието и лаконизмът на Корана не позволяват той
да се предаде на друг език с цялото му величие, дълбочина и прелест,
но тези и подобни знамения ни изправят пред още по-големи
трудности, свързани с невъзможността преводът да достигне
съвършенството на Божието Слово. Тук се разкрива ужасът в Деня
на възкресението, който непременно ще настъпи.)

4.

Самудяните и адитите взеха за лъжа Бедствието.

5.

Самудяните бяха погубени от Вика.

6.

А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър.
(Вж. 11: 50, 61)

7.

Накара го Той да вилнее срещу тях седем нощи и осем днипоред, и
виждаш там хората покосени, сякаш са стволове на повалени палми.

8.

И нима виждаш някой останал от тях?

9.

И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища наЛут]
вършеха грях.

10.

И се възпротивиха на пратеника от своя Господ, затова Тойс
мощ ги сграбчи.

11.

Когато водата преля, Ние ви понесохме в плаващия Ковчег,

12.

за да го сторим поука за вас и да го запомнят помнещиуши.
(Тук се визират потопът и Ноевият ковчег .”Ние ви понесохме”,
т.е. – спасихме вашите предци и благодарение на това днес
съществувате.)

13.

И когато се протръби с Рога първия път,

14.

и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с
един удар,

15.

тогава ще се случи Събитието.

16.

И ще се разцепи небето, и ще бъде слабо в този Ден.

17.

И ангелите ще са по краищата му. В този Ден осмина [оттях]
ще носят Трона на твоя Господ.

18.

В този Ден ще бъдете изправени [пред Аллах]. Не ще бъде
скрита и една ваша тайна.

19.

И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: “Етови,
прочетете моята книга!

20.

Предполагах, че ще получа своята равносметка.”

21.

И ще живее в доволство

22.

сред въздигната Градина.

23.

Плодовете є ще са сведени.

24.

Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършилипреди, в
отминалите дни!

25.

А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже: “О,да не ми
бе давана моята книга

26.

и да не бях узнал каква е моята равносметка!

27.

О, да бе приключило всичко [със смъртта]!

28.

Не ме избави моето богатство.

29.

Пропадна моята власт.”

30.

Хванете го и го оковете!

31.

После в Ада го горете!

32.

После го нанижете на верига, дълга седемдесет лакти!

33.

Не повярва той в Аллах, Превеликия.

34.

И не подканваше да бъде нахранен нуждаещият се,

35.

затова Днес няма тук за него ближен,

36.

нито храна освен кръв и гной.

37.

Ядат я само грешниците.”

38.

Ала не! Кълна се в това, което съзирате

39.

и в това, което не съзирате,

40.

наистина то е слово на достоен Пратеник,

41.

а не е слово на поет. Но вие малко вярвате.

42.

И не е слово на гадател. Ала малко се поучавате.

43.

Низпослание от Господа на световете.

44.

И ако той Ни приписваше някакви слова,

45.

щяхме да го сграбчим с Десницата,

46.

после да му прережем аортата.

47.

И никой сред вас не ще Ни възпре от това.

48.

То е напомняне за богобоязливите.

49.

И добре знаем, че сред вас има отричащи.

50.

То е скръб за неверниците.

51.

То е достоверната истина.

52.

Затова прославяй името на твоя Господ, Превеликия!