63. Лицемерите

1.

Когато идват при теб, лицемерите казват: “Свидетели сме,че
ти си Пратеника на Аллах.” Аллах знае, че ти си Неговият
Пратеник. Аллах е свидетел, че лицемерите са лъжци.

2.

Те превръщат клетвите си в прикритие и възпират от пътяна
Аллах. Лоши са делата им!

3.

Така е, защото повярваха, после станаха неверници, затовабяха
запечатани сърцата им, та не разбират.

4.

И като ги гледаш, видът им ти харесва, и като говорят,
вслушваш се в думите им. Те са като подпрени дървета. Смятат,
че всеки вик е против тях. Те са врагът. Пази се от тях! Да ги
порази Аллах, как така се подлъгват!

5.

И когато им се каже: “Елате Пратеника на Аллах да моли завас
опрощение!”, те извръщат глави и ги виждаш как надменно се
отказват.

6.

Все едно е дали ще молиш опрощение за тях, или не щемолиш.
Аллах не ще им опрости. Аллах не напътва нечестивите хора.

7.

Те са, които казват: “Не харчете за онези, които са при
Пратеника на Аллах, за да се разотидат!” Но на Аллах
принадлежат съкровищниците на небесата и на земята. Ала
лицемерите не проумяват.

8.

Казват: “Щом се върнем в ал-Медина, по-могъщият там
непременно ще пропъди по-слабия.” А могъществото принадлежи
на Аллах и на Неговия Пратеник, и на вярващите. Ала лицемерите
не разбират.

9.

О, вярващи, да не ви отвличат от споменаването на Аллахнито
вашите имоти, нито вашите деца! А които сторват това, те са
губещите.

10.

И раздавайте от онова, което ви дарихме за препитание,преди
да е дошла при някого от вас смъртта и той да каже: “Господи, да
би ми дал малко време, щях да раздавам милостиня и да бъда от
праведните!”

11.

Но Аллах на никого не ще даде отсрочка, щом му дойдевремето.
Сведущ е Аллах за вашите дела.