55. Всемилостивия

1.

Всемилостивия

2.

научи на Корана,

3.

сътвори човека,

4.

научи го да говори.

5.

Слънцето и луната – [се движат] по изчисление,

6.

и звездите, и дърветата се прекланят.

7.

И въздигна Той небето, и положи везните,

8.

за да не престъпвате мярката.

9.

И отмервайте справедливо, и не ощетявайте в мярката!

10.

И положи Той земята за тварите.

11.

На нея има плодове и палми с обвити гроздове,

12.

и зърно с плява, и уханни растения.

13.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
(Това повтарящо се знамение е отправено към две общности – хора и джинове.)

14.

Сътвори Той човека от звънка глина като грънчарскоизделие.

15.

И сътвори Той джиновете от пламъка на огъня.

16.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? –

17.

Господа на двата изгрева и Господа на двата залеза.
(Изразите “двата изгрева” (“изтока”) и “двата залеза” (“запада”) обозначаватразличните положения на слънцето през лятото и зимата.)

18.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

19.

Пусна Той двете морета да се срещнат,

20.

но между тях има преграда, която не престъпват.

21.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

22.

От двете излизат бисери и корали.

23.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

24.

И Негови са плаващите кораби, въздигнали се като планинив морето.

25.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

26.

Всичко тук погива.

27.

Но пребъдва Ликът на твоя Господ, Владетеля на величиетои почитта.

28.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

29.

Умолява Го всичко на небесата и на земята. Всеки мигизявява Той някакво дело.
(На думи и в постъпките си създанията желаят от Аллах помощ по различни въпросикато служене, препитание, опрощение и др. Всеки миг Аллах ръководи вселената,като възкресява, унищожава, влага стойност и обезценява, създава богати и бедни,и т.н.)

30.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

31.

Ще ви направим равносметка, о, два свята [на джинове ихора]!

32.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

33.

О, множество от джинове и хора, ако можете да проникнетезад пределите на небесата и на земята, проникнете! Не ще проникнете освен свласт [от Нас].

34.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

35.

Ще бъде пратен срещу вас пламък от огън и дим, и не ще висе помогне.

36.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

37.

И когато небето се разцепи, и стане червено каторазтопено масло…
(“… масло” може да се преведе и като “червена кожа”. Някои тълкувателиразясняват, че небето в Съдния ден ще се променя по цвят, както мазните багрилаимат различни цветове.)

38.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

39.

В този Ден не ще бъде питан за греха му нито човек, нитоджин.

40.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

41.

Престъпниците ще бъдат разпознати по техния белег. И щебъдат хванати за перчема и за краката.

42.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

43.

Това е Адът, който престъпниците взимат за лъжа.

44.

Те ще обикалят между него и вряща, кипяща вода.

45.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

46.

А за онзи, който се страхува да застане пред своя Господ,има две Градини –

47.

та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? –

48.

с разни дървета.

49.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

50.

В двете два извора текат.

51.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

52.

Там от всеки плод има по два вида.

53.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

54.

Облегнати върху килими с подплата от брокат. И плодоветена двете градини ще са близо.

55.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

56.

Има там жени с целомъдрен поглед, недокоснати нито отчовек преди тях, нито от джин.

57.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

58.

Сякаш са рубини и корали…

59.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

60.

Нима въздаянието за добрината е друго освен добрина?

61.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

62.

И освен тях – още две градини –

63.

та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? –

64.

тъмнозелени.

65.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

66.

В тях има два бликащи извора.

67.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

68.

Там има плодове и палми, и нарове.

69.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

70.

Там има добродетелни и прекрасни жени –

71.

та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? –

72.

хубавици, пазени в шатри –

73.

та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? –

74.

недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин…

75.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

76.

Облегнати върху зелени възглавници и хубави килими…

77.

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

78.

Благословено да е името на твоя Господ, Владетеля навеличието и почитта!