114. Хората

1.

Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на хората,

2.

Владетелят на хората,

3.

Богът на хората,

4.

от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия,

5.

който нашепва в гърдите на хората,

6.

[сатана] от джиновете и от хората!”