113. Разсъмването

1.

Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на разсъмването

2.

от злото на онова, което е сътворил,

3.

и от злото на тъмнината, когато настъпи,

4.

и от злото на духащи по възлите [магьосници],

5.

и от злото на завистник, когато завиди!”