112. Пречистването

1.

Кажи [о, Мухаммад]: “Той е Аллах – Единствения,

2.

Аллах, Целта [на всички въжделения]!

3.

Нито е раждал, нито е роден,

4.

и няма равен Нему.”
(Едно от Най-прекрасните имена на Всевишния Аллах – ас-Самад –
тук е преведено като “Целта [на всички въжделения]”, но в
неговото съдържание се влагат няколко значения – Той е Онзи, към
Когото тварите се обръщат в нужда; Той е Всевечният, Който ще
просъществува и след края на Вселената; Той е Върховният
Повелител, Който не се подчинява на никого, а всички на Него се
подчиняват; Той не се нуждае от храна и питие за разлика от
Неговите творения.)