110. Подкрепата

1.

Когато дойде подкрепата на Аллах и победата,

2.

и видиш хората да встъпват на тълпи в религията на Аллах,

3.

прославяй своя Господ с възхвала и Го моли за опрощение! Той
винаги приема покаянието.