109. Неверниците

1.

Кажи [о, Мухаммад]: “О, неверници,

2.

аз не служа на това, на което вие служите,

3.

и вие не служите на това, на което аз служа.

4.

И аз не служа на това, на което вие служите,

5.

и вие не служите на това, на което аз служа.

6.

Вие си имате вашата религия и аз имам своята религия.”