105. Слонът

1.

Не видя ли [о, Мухаммад] как постъпи твоят Господ с
владетелите на слона?

2.

Не превърна ли Той коварството им в заблуда?

3.

И изпрати срещу тях ята от птици,

4.

които ги замеряха с камъни от печена глина.

5.

И ги стори да приличат на проядени листа.
(Втази сура Великият Аллах дал на съдружаващите араби поука. Той
им съобщил за трагичните последици от оскверняването на храма
Кааба, който е смятан за свещено място още от епохата преди
Исляма. Онези, които разбрали поуката, веднага станали мюсюлмани,
а които се поддали на сатаната, тях ги сполетяло нещастие.)