104. Клеветникът

1.

Горко на всеки клеветник-хулител,

2.

който трупа богатство и все го брои!
(Ислямът забранява подигравките, злословенето, сплетниченето и
всички недостойни постъпки.)

3.

Смята, че неговото богатство ще го увековечи.

4.

Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото.
(Трошилото е Адът, който чупи всичко хвърлено в него.)

5.

А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? –

6.

Разпаленият Огън на Аллах,

7.

който прониква до сърцата.

8.

Той ще бъде затворен над тях

9.

във високи стълбове.