103. Следобедът

1.

Кълна се в следобеда –

2.

човекът е в загуба,

3.

освен онези, които вярват и вършат праведни дела, ивзаимно се
наставляват за истината, и взаимно се наставляват за
търпението.