102. Преумножаването

1.

Увлича ви преумножаването,

2.

додето легнете в гробовете.

3.

Ала не! Ще узнаете.

4.

И пак не! Ще узнаете.

5.

Ала не, ако знаете с достоверното знание –

6.

ще видите Ада.

7.

После ще го видите с достоверен поглед.

8.

После ще бъдете питани в този Ден за насладите [наземята].
(Всеки човек поотделно ще даде отчет за прекарания на земята
живот, за здравето, за припечеленото и пропиляното състояние,
за изразходваното и спестеното. Както се казва в хадис, предаден
от ал-Бухари, “има две блага, цената на които повечето хора не
знаят: здравето и свободното време. Това е така, защото
печеленето и добротворството са в зависимост от тях”.)