101. Бедствието

1.

Бедствието!

2.

Какво е Бедствието?
(Това е едно от имената на Съдния ден, който с ужаса си поразява
сърцата.)

3.

И откъде да знаеш ти какво е Бедствието? –

4.

Деня, в който хората ще бъдат като пръснати пеперуди

5.

и планините ще бъдат като разпокъсана в€лна…

6.

Онзи, чиито везни натежат,

7.

ще има живот в доволство,

8.

а онзи, чиито везни олекнат,

9.

завръщането му е бездна.

10.

А откъде да знаеш ти какво е тя? –

11.

Пламтящ огън.