97. Al-Qadr

1.

Mi smo ga po~eli objavljivati u no}i Kadr

2.

a {ta ti misli{ {ta je no} Kadr?

3.

No} Kadr je boja od hiljadu mjeseci

4.

meleki i D`ibril, s dozvolom Gospodara svoga, spu{taju se u njoj zbog odluke svake,

5.

sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.