96. Al-‘Alaq

1.

^itaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,

2.

stvara ~ovjeka od ugru{ka!

3.

^itaj, plemenit je Gospodar tvoj,

4.

koji pou~ava peru,

5.

koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna.

6.

Uistinu, ~ovjek se uzobjesti

7.

~im se neovisnim osjeti,

8.

a Gospodaru tvome }e se, doista, svi vratiti!

9.

Vidje li ti onoga koji brani

10.

robu da molitvu obavi?

11.

Reci mi ako on misli da je na pravom putu,

12.

ili ako tra`i da se kumirima moli,

13.

reci mi, ako on pori~e i glavu okre}e

14.

zar on ne zna da Allah sve vidi?

15.

Ne valja to! Ako se ne okani, dohvati}emo ga za kiku,

16.

kiku la`nu i gre{nu,

17.

pa neka on pozove dru{tvo svoje

18.

Mi }emo pozvati zebanije.

19.

Ne valja to! Ti njega ne slu{aj, ve} molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome pribli`i{!