95. At-Tin

1.

Tako mi smokve i masline,

2.

i Sinajske gore,

3.

i grada ovog, bezbjednog, –

4.

Mi ~ovjeka stvaramo u skladu najljep{em,

5.

zatim }emo ga u najnakazniji lik vratiti,

6.

samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela ~inili, njih ~eka nagrada neprekidna.

7.

Pa {ta te onda navodi da pori~e{ onaj svijet, –

8.

zar Allah nije sudija najpravedniji?!