77. Al-Mursalât

1.

Tako mi onih koji se jedan za drugim {alju

2.

pa kao vihor hite,

3.

i onih koji objavljuju

4.

pa razdvajaju,

5.

i Objavu dostavljaju,

6.

opravdanje ili opomenu, –

7.

sigurno }e biti ono ~ime vam se prijeti!

8.

Kada zvijezde sjaj izgube

9.

i kada se nebo otvori

10.

i kada se planine u prah zdrobe

11.

i kada se poslanici u odre|eno vrijeme skupe…

12.

“Do kojeg dana je to odlo`eno?”

13.

“Do Dana sudnjeg!”

14.

A zna{ li ti {ta je Dan sudnji?

15.

Te{ko toga dana poricateljima!

16.

Zar Mi nismo drevne narode uni{tili

17.

i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!

18.

Isto tako }emo sa svim gre{nicima postupati!

19.

Te{ko toga dana poricateljima!

20.

Zar vas od neznatne teku}ine ne stvaramo,

21.

koju na pouzdano mjesto stavljamo

22.

do roka odre|enog?!

23.

Takva je na{a mo}; a kako smo Mi samo mo}ni!

24.

Te{ko toga dana poricateljima!

25.

Zar Mi nismo u~inili Zemlju sabirali{tem

26.

`ivih i mrtvih

27.

i na njoj nepomi~ne visoke planine postavili, i zar vamMi ne dajemo da slatku vodu pijete?

28.

Te{ko toga dana poricateljima!

29.

Idite prema onome {to ste neistinom smatrali,

30.

idite prema dimu u tri plama razdvojenom,

31.

koji hlada ne}e davati i koji od plamena ne}e zaklanjati.

32.

On }e kao kule bacati iskre

33.

kao da su kamile ri|e.

34.

Te{ko toga dana poricateljima!

35.

Ovo je dan u kome oni ne}e ni prozboriti

36.

i pravdanje im ne}e dozvoljeno biti.

37.

Te{ko toga dana poricateljima!

38.

Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne }emo sakupiti,

39.

pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslu`iti,dovijte se protiv Mene!

40.

Te{ko toga dana poricateljima!

41.

Oni koji su se Allaha bojali bi}e me|u izvorima, u gustim ba{~ama

42.

I me|u vo}em koje budu `eljeli.

43.

“Jedite i pijte, prijatno neka vam je! za ono {to ste radili.”

44.

Tako }emo Mi one koji ~ine dobra djela nagraditi.

45.

Te{ko toga dana poricateljima!

46.

“Jedite i nasla|ujte se, ali za kratko! vi ste, zaista, gre{nici!”

47.

Te{ko toga dana poricateljima!

48.

jer kad im se govorilo: “Budite prema Allahu ponizni!” oni to nisu htjeli biti, –

49.

Te{ko toga dana poricateljima!

50.

Pa u koji }e govor, ako ne u Kuran, vjerovati?!