1. Al-Fâtihah

1.

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

2.

Milostivog, Samilosnog,

3.

Vladara Dana sudnjeg,

4.

Tebi se klanjamo i od Tebe pomo} tra`imo!

5.

Uputi nas na pravi put,

6.

na put onih kojma si milost Svoju darovao,

7.

a ne onih koji su protiv sebe srd`bu izazvali, niti onih koji su