114. An-Nâs

1.

Reci: “Tra`im za{titu Gospodara ljudi,

2.

Vladara ljudi,

3.

Boga ljudi,

4.

od zla {ejtana-napasnika,

5.

koji zle misli unosi u srca ljudi

6.

od d`inova i od ljudi!”