113. Al-Falaq

1.

Reci: “Uti~em se Gospodaru svitanja

2.

od zla onoga {to On stvara,

3.

i od zla mrkle no}i kada razastre tmine,

4.

i od zla smutljivca kad smutnje sije,

5.

i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”