111. Al-Masad

1.

Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!

2.

ne}e mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono {to je stekao,

3.

u}i }e on sigurno u vatru rasplamsalu,

4.

i `ena njegova koja spletkari;

5.

o vratu njenu bi}e u`e od li~ine usukane!