110. An-Nasr

1.

Kada Allahova pomo} i pobjeda do|u,

2.

i vidi{ ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze

3.

ti veli~aj Gospodara svoga hvale}i Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.