109. Al-Kâfirûn

1.

Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,

2.

zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

3.

onaj koji tebe mrzi sigurno }e on bez pomena ostati.

4.

6. A vama va{a vjera, a meni moja!