108. Al-Kauthar

1.

Reci: “O vi nevjernici,

2.

ja se ne}u klanjati onima kojima se vi klanjate,

3.

a ni vi se ne}ete klanjati Onome kome se ja klanjam;

4.

ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,

5.

a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,

6.

A vama – va{a vjera, a meni – moja!