106. Quraish

1.

Zbog navike Kurej{ija,

2.

navike njihove da zimi i ljeti putuju,

3.

neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,

4.

koji ih gladne hrani i od straha brani.