103. Al-‘Asr

1.

Tako mi vremena, –

2.

~ovjek, doista, gubi,

3.

samo ne oni koji vjeruju i dobra djela ~ine, i koji jedni drugima istinu preporu~uju i koji jedni drugima preporu~uju strpljenje.