100. Al-‘Adiyât

1.

Tako mi onih koji dah}u}i jure

2.

pa varnice vrcaju,

3.

i zorom napadaju,

4.

i di`u tada pra{inu

5.

pa u njoj u gomilu upadaju

6.

~ovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

7.

i sam je on toga, doista, svjestan,

8.

i on je, zato {to voli bogatstvo radi{a.

9.

A zar on ne zna da }e, kada budu o`ivljeni oni koji su u grobovima

10.

i kad izi|e na vidjelo ono {to je u srcima,

11.

Gospodar njihov toga Dana sigurno sve znati o njima.