82. Разкъсването

1.

Когато небето се разкъса

2.

и когато планетите се разпръснат,

3.

и когато моретата бъдат отприщени,

4.

и когато гробовете бъдат преобърнати,

5.

ще узнае всяка душа какво е направила преди и какво еоставила.

6.

О, човече, какво те отвлече от твоя щедър Господ,

7.

Който те сътвори и съчлени, и осъразмери?

8.

В какъвто образ пожела, в такъв те нагласи.

9.

Ала не! Вие взимате за лъжа Възмездието.

10.

Но има над вас [ангели-] надзиратели

11.

благородни, записващи.

12.

Знаят какво вършите.

13.

Праведниците ще са в блаженство,

14.

а разпътниците ще са в Огън.

15.

Ще горят там в Съдния ден

16.

и не ще избягат от него.

17.

Но откъде да знаеш ти какво е Съдният ден?

18.

И пак – откъде да знаеш ти какво е Съдният ден? –

19.

Денят, в който никой не ще е от полза на друг – повелятав този
Ден принадлежи на Аллах.