113. əl-Fələq

1.

(Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!

2.

Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;

3.

Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən;

4.

(Ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən (yaxud: cadu edib iplərə düyün vuran) qadınların şərindən;

5.

Və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!”