107. əl-Maun

1.

(Ya Peyğəmbər!) Dini (haqq-hesabgününü) yalan hesab edəni (Əbu Cəhli) gördünmü?

2.

O elə adamdır ki, yetimi itələyibqovar (haqqını verməz);

3.

Və (xalqı) yoxsulu yedirtməyərəğbətləndirməz (nə özü fəqiri yedirdər, nə də özgəsini qoyar).

4.

Vay halına o namaz qılanların ki,

5.

Onlar öz namazlarından qafildirlər(səhlənkarlıqları üzündən namazlarını vaxtlı-vaxtında qılmazlar);

6.

Onlar (namazlarında) riyakarlıq edər,

7.

Və (xalqa) zəkat verməyi qadağanedərlər (yaxud xəsislik göstərib bir iş üçün qonum-qonşuya lazım olan qab-qacağıverməkdən imtina edərlər).