105. Fil

1.

A nuk e ke parë se ç’bëri Zoti yt me poseduesi e elefantit?

2.

A nuk ua bëri përpjekjen e tyre të dështuar?

3.

Dhe Ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë-tufë!

4.

Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar!

5.

Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar (i përtypur)!