101. Алкъарият – Къаушатыу

1.

Къаушатыу.

2.

Ол къаушатыу деген неди?

3.

Ол къаушатыу деген не болгъанын билемисе?

4.

(Ол а) адамла гёбелеккелеча джайылыб айланнган,

5.

таула да титилген джюнча (учуб) айланнган кюндю.

6.

Сора (ол кюн) кимни базманы ауур тартса (сууаблыгъы)

7.

ол кеси разыча къууанчлы джашауну бардырыр, (ёлмез).

8.

Алай а, (сууаблыгъы) дженгил болгъан а,

9.

аны орну бир (джаханим) чунгур болур.

10.

Ол чунгурну ичи неди, сен аны билемисе?

11.

аны ичи уа джанган отду.