92. Lejl

1.

Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë!

2.

Pasha ditën kur ajo shkrepëtin!

3.

Pasha Atë që krijoi mashkullin e femrën!

4.

Vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojtë.

5.

E sa i përket atij që jep dhe ruhet,

6.

Dhe vërteton bindshëm për më të mirën,

7.

Ne do ta përgatisim atë për më të lehtën.

8.

E sa i përket atij që bën koprraci dhe ndien veten të pavarur (nga Zoti),

9.

Dhe që mohon atë më të mirën,

10.

Ne do ta përgatisim për më të vështirën.

11.

E pasuria e tij nuk do t’i bëjë dobi, kur ai të zhduket.

12.

Detyrë e jonë është vetëm të udhëzojmë.

13.

Dhe vetëm e Jona është bota tjetër si dhe kjo.

14.

Unë ua kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort.

15.

Që aty nuk hyn tjëtërkush, pos atij që është më i prishuri.

16.

I cili përgënjeshtroi dhe u zmbraps.

17.

Ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij.

18.

Ai që e jep pasurinë e vet e pastrohet,

19.

E jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë.

20.

Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet, më të lartit,

21.

Për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi!