91. Shems

1.

Pasha diellin dhe dritën e tij!

2.

Pasha hënën kur vjen pas tij!

3.

Pasha ditën kur ai (dielli) e shndrit!

4.

Pasha natën kur ajo e mbulon atë (dritën e diellit)!

5.

Pasha qiellin dhe Atë që e ndërtoi atë!

6.

Pasha tokën dhe Atë që e shtriu atë (e sheshoi)!

7.

Pasha njeriun dhe Atë që e krijoi atë!

8.

Dhe ia mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij.

9.

Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten.

10.

E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten.

11.

Themudi përgënjeshtroi për shkak të arrogancës së vet.

12.

Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejtë.

13.

e Pejgamberi atyre u pat thënë: “Kinie kujdes devenë e All-llahut dhe ndaj pengimit të saj që të pijë ujë.

14.

Ata nuk i besuan atij dhe atë (devenë) e therrën dhe Zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre ua rreshtoi ndëshkimet dhe i rrafshoi,

15.

Duke mos iu frikësuar prapavisë së atij (ndëshkimi).