114. Nas

1.

Thuaj: Mbështetem në Zotin e njerëzve!

2.

Sunduesin e njerëzve,

3.

Të adhuruarin e njerëzve,

4.

Prej të keqes së cytësit që fshihet.

5.

I cili hedh dyshime në zemrat e njerëzve,

6.

Qoftë ai nga xhinët ose nga njerëzit.