113. Felek

1.

Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,

2.

Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.

3.

Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.

4.

Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.

5.

Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.