112. Ihlas

1.

Thuaj: Ai, All-llahu është Një!

2.

All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë).

3.

As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.

4.

Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.