110. Nasr

1.

Kur erdhi ndihma e All-llahut dhe çlirimi (ngadhënjimi),

2.

Dhe i pe njerëzit që po hyjnë turma-turma në fenë e All-llahut.

3.

Ti, pra, lartësoje Zotin tënd duke falënderuar dhe kërko nga Ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin.