109. Kafirun

1.

Thuaj: O ju jobesimtarë!

2.

Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni!

3.

As ju nuk jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj!

4.

Dhe unë kurr nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni!

5.

Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj!

6.

Ju keni fenë tuaj (që i përmbaheni), e unë kam fenë time (që i përmbahem)!