108. Kewther

1.

Ne, vërtet, të dhamë ty shumë mira.

2.

Andaj, ti falu dhe prej kurban për hurë të Zotit tënd!

3.

E s’ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.