106. Kurejsh

1.

Për hirë të garantimit që e gëzojnë kurejshitët!

2.

Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimërit dhe verës!

3.

Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie,

4.

I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike!