103. ‘Asr

1.

Pasha kohën!

2.

Nuk ka dyshim njeriu është në një humbje të sigurt.

3.

Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrint’i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm.