1. Fatiha


Bismillahirrahmânirrahîm.
 

1.

Bismillahirrahmânirrahîm.

2.

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve cezagününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.

3.

4.

5.

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız sendenyardım dileriz.

6.

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yolunailet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

7.