Tatar version

Коръән

Рәхимле шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне.

1.

ФАТИХӘ

2.

БАКАРА

3.

ҐИМРАН

4.

НИСА

5.

МАИДӘ

6.

ӘНҐӘМ

7.

ӘГЪРАФ (ПӘРДӘ)

8.

ӘНФӘЛ (ТАБЫШ)

9.

ТӘҮБӘ

10.

ЙУНУС

11.

ҺУД

12.

ЙУСУФ

13.

РӘГЫД (КҮК КҮКРӘҮ)

14.

ИБРАҺИМ

15.

ХИҖЕР

16.

НӘХЕЛ (УМАРТА КОРТЛАРЫ)

17.

БӘНИ ИСРАИЛ (ЯГЪКУБ БАЛАЛАРЫ)

18.

КӘҺАФ (ТАУ ТИШЕГЕ)

19.

МӘРЬЯМ

20.

ТА ҺА

21.

ПӘЙГАМБӘРЛӘР

22.

ХАҖ

23.

МӨЭМИННӘР

24.

НУР

25.

ФУРКАН (АЕРУЧЫ)

26.

ШҮГӘРАҮ

27.

НӘМЕЛ (КЫРМЫСКА)

28.

КАСАС (ХИКӘЯ)

29.

ҐӘНКӘБУТ (ҮРМӘКҮЧ)

30.

РУМ

31.

ЛОКМАН

32.

СӘҖДӘ

33.

ӘХЗАБ (ГАСКӘРЛӘР)

34.

СӘБА

35.

МӘЛӘИКӘ (ФӘРЕШТӘЛӘР)

36.

ЙӘСИН

37.

САФФАТ (САФТА ТОРУЧЫЛАР)

38.

САД

39.

3ҮМӘРА (ХАЛЫК ТӨРКЕМЕ)

40.

МӨЭМИН

41.

 ФҮССИЛӘТ (АҢЛАТЫЛДЫ)

42.

ШУРА (КИҢӘШ)

43.

ЗҮХЪРҮФ (ЗИННӘТЛӘНҮ)

44.

ДУХАН (ТӨТЕН)

45.

ҖАСИЙӘ (ТЕЗЛӘНҮ)

46.

ӘХКАФ (КОМЛЫК)

47.

КЫЙТАЛ (МУХӘММӘД)

48.

ФӘТЕХ (ҖИҢҮ)

49.

ХҮҖҮРАТ (БҮЛМӘЛӘР)

50.

КАФ

51.

ЗАРИЯТ (ТАРАТУЧЫ)

52.

ТУР (ТУР ТАВЫ)

53.

НӘҖЕМ (ЙОЛДЫЗ)

54.

КАМӘР (АЙ)

55.

ӘР РӘХМАН (РӘХИМЛЕ)

56.

ВАКЫЙГА – (ХӘЛ)

57.

ХӘДИД (ТИМЕР)

58.

МҮҖАДӘЛӘ (БӘХӘСЛӘШҮ)

59.

ХӘШЕР (СӨРЕП ЧЫГАРУ)

60.

МҮМТӘХӘНӘ (СЫНАЛУЧЫ ХАТЫН)

61.

САФ (РӘТ)

62.

ҖОМГА

63.

МОНАФИКЪЛАР

64.

ТӘГАБҮН (АЛДАНУ)

65.

ТАЛАК

66.

ТӘХРИМ (ТЫЮ)

67.

МҮЛЕК (ПАТШАЛЫК)

68.

НУН

69.

ХАККАТ

70.

МӘГАРИҖ (ДӘРӘҖӘ)

71.

НУХ

72.

ҖИННУН (ҖЕН)

73.

МҮЗЗӘММИЛ (БӨРКӘНҮЧЕ)

74.

МҮДДӘССИР (БӨРКӘНҮЧЕ)

75.

КЫЯМӘТ

76.

ИНСАН (КЕШЕ)

77.

МҮРСИЛӘТ (ҖИБӘРЕЛМЕШ)

78.

НӘБА (ХӘБӘР)

79.

НӘЗИГАТ (СУЫРГУЧЫ)

80.

ҐӘБӘСӘ (ЧЫТТЫ)

81.

ТӘКВИР (ЧОРНАЛУ)

82.

ИНФӘТАР (ЯРЫЛМАК)

83.

МҮТАФФИФИН (КИМЕТҮЧЕЛӘР)

84.

ИНШИКАК (ЯРЫЛМАК)

85.

БҮРУҖ (КАЛАНЧА)

86.

ТАРЫЙК (ЙОЛДЫЗ)

87.

ӘГЪЛӘ (БӨЕК)

88.

ГАШИЙӘ (КАПЛАУЧЫ)

89.

ФӘҖЕР (ТАҢ)

90.

БӘЛӘДЕ (ШӘҺӘР)

91.

ШӘМСҮ (КОЯШ)

92.

ЛӘЕЛ (ТӨН)

93.

ЗУХА (ИРТӘН)

94.

ИНШИРАХ (АЧМАК)

95.

ТИН (ИНҖИР)

96.

ГАЛӘК

97.

КАДЕР (КАДЕР КИЧ)

98.

БӘЙИНӘ (АҢЛАТМА)

99.

ЗҮЛЛЗИЛӘТ (ҖИР СЕЛКЕНМӘК)

100.

ГАДИЯТ

101.

КАРИГА

102.

ТӘКӘСҮР

103.

ГАСЫР

104.

ҺҮМӘЗӘ (СҮЗ ЙӨРТҮЧЕ)

105.

ФИЛ

106.

КУРАЕШ

107.

МАГУН

108.

КӘҮСӘР

109.

КӘФИРУН (КӘФЕРЛӘР)

110.

НАСЫР (ЯРДӘМ)

111.

МӘСӘД (БАУ)

112.

ИХЛАС

113.

ФӘЛӘКЪ (ТАҢ)

114.

НӘС (КЕШЕЛӘР)