Netherlands version

Quran

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1.

Het Begin(Al-Faatihah)

2.

De Koe(Al-Baqarah)

3.

Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

4.

De Vrouwen(An-Nisa)

5.

Het Tafel(Al-Maidah)

6.

Het Vee(Al-An'aam)

7.

De VerhevenPlaatsen (Al-Aa'raaf)

8.

De Oorlogsbuit(Al-An'faal)

9.

Berouw(At-Taubah)

10.

Jonas(Joenos)

11.

Hoed

12.

Jozef(Joesof)

13.

De Donder(Ar-Ra'd)

14.

Abraham(Ibrahiem)

15.

HetRotsachtige Pad (Al-Hidjr)

16.

De Bij(An-Nahl)

17.

DeNachtelijke Tocht, De Kinderen van Isra l

18.

De Spelonk(Al-Kahf)

19.

Maria

20.

Taa Haa

21.

De Profeten(Al-Anmbi'jaa)

22.

DePilgrimstocht (Al-Hadj)

23.

De Gelovigen(Al-Mominoen)

24.

Het Licht(An-Noer)

25.

Het Criterion(Al-Forqaan)

26.

De Dichters(Asj-Sjoaraa)

27.

De Mieren(An-Naml)

28.

De Vertelling(Al-Qasas)

29.

De Spin(Al-Ankaboet)

30.

De Romeinen(Ar-Roem)

31.

De Wijzen(Loqmaan)

32.

De Aanbidding(As-Sadjdah)

33.

DeConfreranten (Al-Ahzaab)

34.

De Stad vanSaba (Saba)

35.

De Schepper(Faatir)

36.

Jaa Sien

37.

Zij die in deRangen behoren (As-Saaffaat)

38.

Saad

39.

De Groupen(Az-Zomar)

40.

De Gelovige(Al-Momin)

41.

Fussilat

42.

DeConsultatie (Asj-Sjoera)

43.

GoudenJuwelen (Az-Zochrof)

44.

De Rook(Ad-Dochaan)

45.

Het Knielen(Al-Djaasi'jah)

46.

BochtigeZandpaden (Al-Ahqaaf)

47.

Mohammed

48.

Overwinning (Al-Fat'h)

49.

De Vertrekkenaan de Binnenkant (Al-Hodjoraat)

50.

Qaaf

51.

De Winden dieverspreiden (Az-Zaari'jaat)

52.

De Berg(At-Toer)

53.

De Ster(An-Nadjm)

54.

De Maan(Al-Qamar)

55.

De MeestGracieuze (Ar-Rahmaan)

56.

DeOnoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah)

57.

Het Ijzer(Al-Hadied)

58.

De Vrouw diePleidt (Al-Modjaadalah)

59.

DeBijeenkomst (Al-Hasjr)

60.

AL - De Vrouwdie Ondervraagt zal worden

61.

DeStrijdplaats (As-Saff)

62.

De Vrijdag(Bijeenkomst) (Al-Djomo'ah)

63.

DeHuichelaars (Al-Monaafiqoen)

64.

BeiderVerlies en Winst (At-Taghaabon)

65.

De Scheiding(At-Talaaq)

66.

Denkende datiets Verboden is (At-Tahriem)

67.

De Dominie(Al-Molk)

68.

De Pen(Al-Qalam)

69.

De ZekereRealiteit (Al-Haaqqah)

70.

De Manierenvan Ascentie (Al-Ma'aaridj)

71.

Noach (Noeh)

72.

De Djinn(Al-Djinn)

73.

Gevouwen inKleding (Al-Mozzammil)

74.

Iemand dieGebundeld is (Al-Moddassir)

75.

DeResurrectie (Al-Qi'jaamah)

76.

De Tijd, DeMensen (Ad-Dahr, Al-Insaan)

77.

Zij DieGezonden Waren (Al-Morsalaat)

78.

Het Nieuws(An-Naba)

79.

An-Naziaat

80.

Hij Fronsde(Abasa)

81.

Het Opvouwen(At-Takwier)

82.

Het Klievende(Al-Infitaar)

83.

Daden infraude (Al-Motaffifeen)

84.

De Splijting(Al-Insjiqaaq)

85.

De Tekens vande Zodiak (Al-Boroej)

86.

DeNachtelijke Bezoeker (At-Taariq)

87.

DeAllehoogste (Al-Ala)

88.

HetOverweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah )

89.

De Dageraad(Al-Fadjr)

90.

De Stad(Al-Balad)

91.

De Zon(Asj-Sjams)

92.

De Nacht(Al-Lail)

93.

De GlorieuzeOchtend (Ad-Dhohaa)

94.

De Expansie(Asj-Sjarh)

95.

De Vijg(At-Tien)

96.

Het GeronnenBloed (Al-Alaq)

97.

DeWaardevolle Nacht (Al-Qadr)

98.

HetUitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah)

99.

Het Geschudek(Az-Zalzalah)

100.

Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat)

101.

De Dag van Oproering (Al-Qaariah)

102.

Opstapelen (At-Takaasor)

103.

De Tijd door de Tijden (Al-Asr)

104.

De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)

105.

De Olifant (Al-Fiel)

106.

Qoraisj

107.

De Noden van Buren (Al-Maa'oen)

108.

Overvloed (Al-Kausar)

109.

De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)

110.

De Overwinning (An-Nasr)

111.

De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)

112.

Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas)

113.

De Dauw (Al-Falaq)

114.

De Mensheid (An-Naas)