1.
Het Begin (Al-Faatihah)


In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

 

1.

In naam van Allah, de Barmhartige, deGenadevolle.

2.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

3.

De Barmhartige, de Genadevolle.

4.

Meester van de Dag des Oordeels.

5.

U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wijom hulp.

6.

Leid ons op het rechte pad,

7.

Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebtgeschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, nochdat der dwalenden.