1. Al-Fatiha


Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo.

 

1.

Garbė Allah, pasaulių Valdovui,

2.

Maloningajam, Gailestingajam,

3.

Teismo Dienos Valdovui,

4.

Išties, tik Tave mes garbiname ir tik Tavęs mes prašome pagalbos,

5.

Išvesk mus į tiesų kelią

6.

7.

Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis bet ne tų, kurie užsitraukė ant savęs Tavo nepasitenkinimą ir ne tų, kurie paklydo.